Guvernul a realizat în anul precedent 66% din acțiunile planificate

Recomandăm

Guvernul a realizat în anul precedent 66% din acțiunile planificate, 30% din acțiuni se află în curs de realizare, iar alte 4% nu au fost realizate, principala cauză fiind situația epidemiologică provocată de virusul SARS-Cov-2, comunică Monitorul.fisc cu referire la Cancelaria de Stat.

Domeniile prioritare de acțiune au vizat protecția socială și ocrotirea sănătății cetățenilor, dezvoltarea unei economii durabile, îmbunătățirea sistemului sanitar și educațional, asigurarea ordinii publice, managementul eficient al finanțelor publice etc.

Potrivit Raportului privind realizarea Planului de acțiuni ale Guvernului pentru anii 2020-2023, la acțiunea Dezvoltare economică durabilă, Guvernul a reușit să relanseze activitatea grupului de lucru specializat – Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii. Totodată, a fost elaborat și aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, în vederea extinderii garanțiilor privind regimul fiscal al parcului IT virtual pentru perioada următoare.

Alte acțiuni realizate țin de:

 • elaborarea Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030
 • implementarea Foii de parcurs pentru promovarea produselor TI pe piețele-țintă în comun cu partenerii de dezvoltare.
 • lansarea subsistemului „e-Commerce-VAT”
 • elaborarea şi implementarea Instrumentului privind digitalizarea IMM-urilor
 • elaborarea şi implementarea Programului de susținere al afacerilor cu potențial de creștere înalt și internaționalizarea acestora
 • implementarea Sistemului operațional REX în scopul conformării cerințelor de export (confirmarea originii de proveniență a mărfurilor) în Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană, acțiune realizată în luna iulie 2020.


De asemenea, la acțiunea Finanțe publice, Guvernul comunică realizarea unor acțiuni precum:

 • elaborarea și aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu
 • inițierea negocierilor privind încheierea unui nou memorandum cu privire la politicile economice și financiare cu FMI
 • elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării
 • lansarea Sistemului informațional automatizat ,,Cabinetul electronic al contribuabilului”
 • dezvoltarea SIA „Contul curent al contribuabilului” prin conectarea modulului „Contul unic” la sistemul de plăți electronice
 • implementarea SIA „Registrul mandatelor de executare”
 • consolidarea administrării fiscale prin centralizarea funcțiilor de gestionare a arieratelor
 • implementarea SIA ,,Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL” (etapa II).
  -----
@omniapres.md
- Advertisement -spot_img

Ultima oră

Maia Sandu începe vizita de stat în Portugalia

În perioada 2 - 4 octombrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează o vizită de stat în Republica Portugheză...
- Advertisement -spot_img

Recomandăm și ...

- Advertisement -spot_img