Un proiect ce va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor de acces la Internet

Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei din 31 iulie 2020, hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr.241/2007

Proiectul va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor de acces la Internet, va spori concurența între furnizorii acestor servicii și va asigura accesul utilizatorilor finali la toată gama de conținut, aplicații și servicii, disponibilă printr-o conexiune Internet la nivelul tehnologic actual, eliminând orice practici ilegale de gestionare a traficului care blochează sau încetinesc anumite aplicații sau servicii.

Totodată, cadrul legal nou va stimula dezvoltarea serviciilor electronice și exportul a astfel de servicii și soft-urilor.

Proiectul de lege prevede:

  • 1) stabilirea drepturilor și obligațiilor furnizorilor de servicii de acces la Internet privind garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al traficului în furnizarea de servicii de acces la Internet, precum și a calității acestor servicii;
  • 2) stabilirea dreptului utilizatorilor finali de a accesa și distribui informații și conținut, de a utiliza și de a pune la dispoziție aplicații și servicii și de a folosi echipamente terminale la alegere, indiferent de locația utilizatorului final sau a furnizorului, ori de locația, originea ori destinația informațiilor, conținutului, aplicațiilor sau serviciilor, prin intermediul serviciului lor de acces la Internet;
  • 3) introducerea dreptului ANRCETI de a impune unui furnizor de reţele publice de comunicații electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului un set minim de cerinţe privind calitatea serviciului și alte măsuri adecvate și necesare, pentru a promova disponibilitatea neîntreruptă a serviciului de acces la Internet nediscriminatoriu la niveluri de calitate care reflectă evoluția tehnologică;
  • 4) introducerea obligației ANRCETI de a publica pe pagina sa web oficială rapoartele anuale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *