Ion Chicu: „De multe ori se câștigă proiecte care nu au nimic aplicabil în condițiile Moldovei”

Executivul a арrоbаt Рrоgrаmul național în domeniile сеrсеtării și inovării реntru anii 2020-2023 și а Planului de acțiuni privind imрlеmentаrеа acestuia. Scopul proiectului este ajustarea cadrului normativ existent în partea ce ține de finanțarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.

Proiectul рrеvеdе:

  • excluderea prevederilor referitoare la costurile anuale estimative pentru implementarea proiectelor ca urmare a desfășurării concursului și pentru măsurile de consolidare instituționale în domeniile cercetării și inovării în perioada anilor 2020-2023;

  • distribuirea finanțării pentru măsurile de consolidare instituțională în domeniile cercetării și inovării pentru perioada anilor 2020-2023 (35% pentru menținerea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării prin finanțare instituțională  și 5% pentru dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării şi inovării prin intermediul autorității publice centrale responsabile de elaborarea politicilor în domeniile respective) corespunzător finanțării în anul 2020;

  • distribuirea finanțării cercetării pentru proiecte din domeniile cercetării și inovării și pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru perioada 2020-2023 (60% pentru acțiuni competitive și 40% pentru acțiuni de consolidare instituțională destinate finanțării domeniilor cercetării și inovării) corespunzător finanțării domeniilor în anul 2020.

Premierul Ion Chicu a atenționat că sunt mai multe opinii referitor la modalitatea actuală de repartizare a resurselor financiare pentru susținerea științei și cercetării, cu referire la concursurile pentru proiecte.

Am vizitat mai multe instituții, în special, ”Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecția” din Bălți, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, unde vedem necesitatea în cadrul concursurilor pentru proiecte ca să se țină cont de aplicabilitatea proiectelor pentru care statul investește bani. De multe ori se câștigă proiecte care nu au nimic cu lumea noastră, cu țara noastră, nimic aplicabil în condițiile Republicii Moldova”, a declarat Ion Chicu.

Prim-ministru a solicitat în termeni restrânși să se facă consultări cu mediul academic, cu reprezentanții institutelor pentru a evalua acele proiectele care pot fi aplicate în țară.

Comunicăm