Moldova a exportate în Federația Rusă peste 9 mii de tone de mere

Cu referire la lotul de mere returnat din Federația Rusă din cauza depistării molii orientale Grapholita molesta (Busck) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) comunică despre următoarele:

Molia orientală nu este un organism de carantină fitosanitară pentru Republica Moldova, dar face parte la lista insectelor de monitorizare ale ANSA. Monitorizarea fitosanitară este realizată în scopul determinării ariei de răspândire a organismului și avertizării fermierilor despre perioada optima pentru aplicarea măsurilor fitosanitare. Responsabilitatea producătorilor este menținerea stării fitosanitare și aplicarea măsurilor de combatere a dăunătorilor în perioada de vegetație.

Este de menționat că pentru unele regiuni ale Federației Ruse, de exemplu regiunea Krasnodar, aceasta insecta, la fel, nu face parte din organisme de carantina fitosanitară. Totuși, pentru a declara neconformitatea și a returna un lot, este suficient sa fi depistat un fruct cu semne de dăunare.

Menționăm că, în conformitate cu procedura stabilită prin Ordin ANSA, fiecare lot de marfă returnat din țara de import, la sosirea în republica este supus unui control fitosanitar repetat. Scopul controlului este verificarea respectării cerințelor fitosanitare, inclusiv și investigările de laborator, începând cu perioada de cultivarea și până la plasarea produsului vegetal pe piața internă sau externă. 

Totodată informăm că, numai în anul 2021 din Republica Moldova în Federația Rusă s-a exportat peste 9 mii de tone de mere, ceea ce constituie aproximativ 450 de unități de transport, adică peste 30 unități zilnic. 

Comunicăm