Ion Chicu manifestă recunoștință și mulțumește …

În prima lună al anului 2021 Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat 1 miliard 488 milioane lei, cu circa 60 de milioane lei mai mult (4,2%), comparativ cu luna similară a anului precedent.

Potrivit informației oferite, pe parcursul lunii trecute, au fost perfectate 33.386 declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 165.292 de traversări.

Ion Chicu, fostul premier amintește că ”la conferința de presă “de totalizare” din 31 decembrie reiteram concluzia pe care mi-am făcut-o încă la finalul anului “specific” 2019 – că sistemul bugetar fiscal al țării are o imunitate relativă față de evoluțiile politice din țară. Bineînțeles, dacă specialiștii din structurile respective ale statului, dar mai ales businessul, sunt lăsați să lucreze.

Datele preventive despre veniturile bugetului de stat pe prima lună a anului 2021 (după cum se vede, al treilea an “specific” la rând) atestă o creștere a încasărilor BS din impozite și taxe cu circa 535 mln.lei față de Ianuarie 2019 (cam 21,5%) și cu circa 265 mln.lei (10%) față de Ianuarie 2020.

Și asta în condițiile reformei fiscale cu diminuarea semnificativă a cotelor la mai multe impozite și taxe, dar mai ales, pe fonul dezmățului politic și provocărilor pandemice și de secetă.

Respect pentru profesionalismul specialiștilor din domeniul bugetar-fiscal!

Mulțumiri businessului și cetățenilor contribuabili la BPN!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *