Slusari e în slujba bancherilor și vrea să crească ratele la VMS-uri?

Alexandr Slusari a atacă Ministerul Finanțelor, declarând precum că ”de la 1 ianuarie pănă la 4 februarie 2021, adică întro lună, Ministerul Finanțelor a împrumutat de la băncile comerciale peste 2,67 mlrd lei. Cu aproximativ 1,5 mlrd. mai mult decăt suma împrumutată în perioada similară al anului precedent”.

Ex-premierul Ion Chicu îi atrage atenția că ”Ministerul Finanțelor a împrumutat (finanțare netă, adică plasare VMS versus răscumpărare) de pe intern pe parcursul lunii ianuarie 2021 suma de 488,2 mln.lei.

Această sumă este cu circa 400 mln. lei mai mică decât cea planificată conform prognozei lichidităților pentru această perioadă și cu circa 70 mln.lei mai mică decât 1/12 din planul anual de finanțare netă de 6,7 mlrd.lei stabilit prin legea bugetului 2021.

Instituția a împrumutat mai puțin decât planificat, deoarece veniturile BS au fost mai mari, dar și soldurile în conturi la 31.12.2020 au fost de peste 2,5 mlrd.lei, adică mai mult decât la etapa de elaborare a prognozei lichidităților pe ianuarie 2021, conform legii bugetului pentru anul 2021. Reticența relativă a MF de a împrumuta a continuat și trendul de diminuare a ratelor (costul împrumuturilor) la plasarea VMS.

Cine poate traduce această informație pentru “teroristul intern” agramat din Prezidiul Parlamentului?

Comunicăm