Ion Chicu lansează Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei

Fostul prim-ministru, Ion Chicu, anunță că împreună cu mai mulți colegi a creat Grupul de inițiativă pentru înregistrarea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCD).

Potrivit lui, obiectivul principal al PDCM constă în dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova, prin consolidarea societății și integrarea statului nostru în Uniunea Europeană, transmite Știri.md.

În echipa lui Ion Chicu se regăsesc deocamdată 19 membri, printre care foști miniștri, secretari de stat, primari, medici și alții.

“Sunt onorat să fac parte dintr-o echipă de patrioți ai Țării, care de-a lungul activității lor au manifestat mult profesionalism și respect față de oameni: Dna Viorica Dumbrăveanu (ex-Ministru MSMPS), Dl Vasile Tomuz (Vicedirector Institutul Mamei și Copilului), Dl Anatol Usatîi (ex-Ministr MEI), Dna Iulia Costin (Director ODIMM), Dna Marina Golovaci (Vicedirector Asociația Medicală Teritorială Buiucani), Dna Liliana Iaconi (Secretar general al Guvernului), Dl Alexandru Botnari (Primar mun.Hâncești), Dna Sorina Ciobanu (Director Școala de muzică din or. Șoldănești), Dl Mihail Catan (Primar s. Molești, Ialoveni), Dl Ivan Gheorghiu (Secretar de stat MECC), Dl Alexandru Holostenco (Director Spitalul de Copii „Valentin Ignatenco”), Dl Victor Coadă (antreprenor, ex-Director SFS), Dna Natalia Postică (șef Direcție Cancelaria de stat), Dl Marin Alla (angajat al Cancelariei de stat, expert în drepturile omului și relațiile interetnice), Dna Elena Gavriliță (sef Direcție MSMPS), Dl Luigi Savoia (specialist în strategie de marketing și comunicare), Dna Djulieta Popescu (sef Direcție MSMPS), Dl Iulian Oltu (Director Spitalul de Dermatologie și Maladii comunicabile), Dl Marin Ursachi (Director IP “Baza auto a Cancelariei de star”), Dl Eugen Bălțat (Coordonator al inițiativei SOS-minor), precum și mulți alți colegi din diferite domenii”, a scris Chicu.

La fel, ex-premierul informează că principalul deziderat al echipei lui este crearea tuturor condițiilor pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deoarece aceasta este singura posibilitate de a ne păstra statalitatea, de a crește nivelul de trai al oamenilor și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare contemporane.

“Integrarea în UE este și unica șansă de reintegrare a regiunii transnistrene. Realizarea obiectivului de integrare europeană va fi un suport în plus năzuințelor noastre de a construi relații de cooperare, bazate pe respect reciproc cu toate țările lumii, în special cu partenerii noștri strategici”, a spus fostul prim-ministru.

Totodată, Ion Chicu are drept scop majorarea salariilor și pensiilor, o infrastructură bine dezvoltată și un sistem educațional modern.

“Salariile și pensiile oamenilor pot fi majorate esențial, iar drumurile, apa/canalizarea şi toată infrastructura publică pot fi construite la standarde europene, doar dacă asigurăm dezvoltarea economică a țării noastre. Aceasta se poate realiza exclusiv prin politici economice și fiscale stimulatorii pentru economie, prin investiții publice masive în localități și infrastructură, prin deetatizarea activelor statului și prin promovarea economiei verzi/ecologice.

Bine și liber poate trăi doar o societate educată, cultă și cu un sistem de ocrotire a sănătății, orientat spre nevoile oamenilor. Pentru echipa noastră, prioritatea imediată pentru domeniile ocrotirii sănătății, educației, științei, culturii, sportului este sporirea motivației materiale și spirituale a cadrelor profesionale din aceste domenii, însoțită de creșterea eficienței și calității activității acestor sectoare.

Viitorul Țării sunt copiii și tinerii noștri. Edificarea unui sistem educațional modern și politicile de susținere a tineretului vor constitui preocuparea de bază a agendei echipei PDCM.

Aceste obiective pot fi atinse, alături de o echipă de profesioniști. Vă invităm să ne unim eforturile pentru a le realiza împreună!”, a conchis Ion Chicu.

Comunicăm