Partidul care își propune să promoveze o reformă administrativ-teritorială prin înlocuirea raioanelor

Președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării, Ion Chicu, a făcut publice prioritățile formațiunii în domeniul administrației publice și a sistemului politic din Republica Moldova.

Prioritățile enunțate reiesă din necesitatea restabilirii credibilității cetățenilor față de propriul stat, care „a fost erodată, iar reformele și politicile promovate de guvernări nu mai au susținere din partea populației țării”.

„În ultimii 30 de ani, clasa politică, de cele mai multe ori, a avut ca prioritate atingerea scopurilor sale mai puțin politice, iar eforturile de consolidare a statului și a instituțiilor sale au fost fie sporadice, fie declarative, dar cu siguranță fără eficiență durabilă. Această atitudine a generat, în primul rând, deteriorarea funcționalității instituțiilor de drept, iar corupția este efectul cel mai grav al acesteia”, se menționează în argumentarea obiectivelor PDCM din Program.

Abordarea PDCM în aceste circumstanțe este întemeiată pe determinarea de a întări statul și a consolida societatea în jurul unor reforme de natură existențială pentru Republica Moldova, asumate în Program.

Doar populismul iresponsabil a stat la baza revenirii, la începutul anului 2003, la sistemul teritorial-administrativ bazat pe raioane

PDCM consideră că doar populismul iresponsabil a stat la baza revenirii, la începutul anului 2003, la sistemul teritorial-administrativ bazat pe raioane, iar în martie 2016 – la alegeri prezidențiale directe, în condițiile unor competențe reduse pe care le are președintele țării.

În acest context, PDCM va opta pentru modificarea Constituției, astfel încât să fie asigurată funcționarea independentă a tuturor ramurilor puterii în stat pe principii democratice, eficiente și asigurând imunitatea statului în fața oricăror tentative de uzurpare a puterii. Modificările pe care își asumă să promoveze PDCM vizează reevaluarea rolului președintelui în sistemul autorităților publice și a modalității actuale de alegere a șefului statului.

De asemenea, PDCM optează pentru reformarea mai multor aspecte ale activității Parlamentului, inclusiv prin descurajarea traseismului politic, și redimensionarea acestuia, reieșind din evoluțiile social-demografice.

În ceea ce ține de structura Guvernului, PDCM consideră necesară revizuirea acesteia prin crearea Ministerului Integrării Europene – responsabil de implementarea agendei de integrare în Uniunea Europeană, Ministerului Economiei și Finanțelor – responsabil de promovarea politicilor stimulatorii pentru sectorul economic și asigurarea finanțării proiectelor de infrastructură de importanță națională, Ministerului Infrastructurii, Mediului și Dezvoltării Regionale – responsabil de dezvoltarea infrastructurii țării și protecția mediului ambiant, Ministerului Sănătății – responsabil de redimensionarea sistemului de ocrotire a sănătății, modernizarea acestuia și orientarea serviciilor către beneficiari.

De asemenea, PDCM își propune să promoveze o reformă administrativ-teritorială, prin înlocuirea raioanelor cu număr optimal de regiuni, cu delimitarea competențelor și responsabilităților la nivel central și local și asigurarea echilibrului cost-eficiență al serviciilor publice.

Stabilirea unor criterii de ordin profesional și de integritate pentru candidații la funcțiile de demnitate publică în autoritățile publice centrale și locale; consolidarea capacităților instituționale ale Cancelariei de Stat în domeniul coordonării activității administrației publice locale; sporirea transparenței activității administrației publice și digitizarea continuă a interacțiunii funcționarilor cu cetățenii și mediul de afaceri; reformarea sistemului achizițiilor publice cu scopul eficientizării acestuia și diminuării riscurilor corupționale aferente acestui proces, sunt alte obiective care se regăsesc în Programul PDCM și care vor fi puse în aplicare cu suportul acordat de către cetățeni.

Comunicăm