Care este termenul legal de soluționare a unui dosar de redobândire cetățenie română?

Ai depus dosarul pentru redobândirea cetățeniei române, dar nu cunoști cât ai de așteptat până acesta va fi soluționat? Probabil, din auzite ți-ai făcut deja anumite calcule. Îți propunem să citești atent acest articol și, cu siguranță, vei afla răspunsul la întrebările privind termenii legali de soluționare a unei cereri de redobândire cetățenie română.

Pentru a face o distincție clară a perioadei, pe care o vom supune analizei, precizăm că vom vorbi despre termenii de soluționare a unui dosar de redobândire cetățenie română. Vom exclude perioada de colectare a actelor pentru dosarul de cetățenie română, care nu poate fi estimată obiectiv.

Respectiv, în acest articol vom explica parcursul unei cereri din momentul depunerii dosarului în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie din România și până la emiterea ordinului de soluționare a cererii.

Cum este soluționat un dosar de cetățenie română?   

Din momentul depunerii dosarului, se efectuează un șir de acțiuni de către Comisia pentru Cetățenie. În conformitate cu Legea cetățeniei române nr. 21 din 01.03.1991, imediat după depunerea dosarului, președintele Comisiei pentru Cetățenie, prin rezoluție, dispune solicitarea de interpelări de la mai multe autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.   

De exemplu, pot fi solicitate informații de la Direcția Generală de Pașapoarte din România dacă persoana este sau nu cetățean român. Pot fi solicitate informații de la Ministerul Afacerilor Interne din România, dacă persoana are antecedente penale. În general, sunt în jur de 10 avize, care se solicită de la diverse instituții.

În cazul în care apar cele mai mici suspiciuni cu privire la documentele anexate la dosar, se fac alte interpelări. Acestea sunt adresate autorităților competente pentru confirmarea sau infirmarea autenticității actelor prezentate. De asemenea, ANC este în drept să solicite informații de la oricare alte instituții atât din România, cât și din țara de origine a persoanei.   

Cât timp poate dura examinarea dosarului de redobândire cetățenie română?

Imediat după depunerea dosarului, președintele Comisiei pentru Cetățenie dispune fixarea primului termen, până la care Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor necesare redobândirii cetățeniei române. În cazul în care sunt necesare careva clarificări, se fixează un nou termen. La fel, dacă se depistează acte lipsă în dosar, se solicită completarea acestuia.

Potrivit art. 11, răspunsul Comisiei trebuie să vină la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii. Anume la acest termen se face referire cel mai des, atunci când se invocă faptul că dosarul se soluționează în termen de 5 luni. La momentul actual, acest timp însă este ireal de respectat și, în practică, este depășit semnificativ, ajungând până la 3 sau 4 ani.

De ce durează atât de mult soluționarea unei cereri de redobândire a cetățeniei române?   

Avalanșa de cereri din ultimii ani a pus o presiune foarte mare pe ANC, care nu mai face față acestora. Doar în perioada 2010-2022, au fost înregistrate peste 935.000 de cereri de redobândire a cetățeniei române și au fost aprobate prin ordin al Președintelui ANC peste 792.000 de cereri.

Este un număr enorm de cereri, care presupune un efort considerabil din partea funcționarilor ANC, care sunt însă într-un număr limitat.

Și răspunsurile care vin cu întârziere la interpelările ANC, la fel, influențează termenii în care este soluționat un dosar de cetățenie română. Regimul de funcționare și procesare a interpelărilor diferă. Ca urmare, diferă și timpul de recepționare a răspunsurilor către Comisia pentru Cetățenie.   

Modul și termenii în care sunt oferite aceste răspunsuri de către instituții reprezintă și una dintre cauzele principale de ce dosarele nu sunt soluționate după ordinea depunerii.

Respectiv, putem concluziona că, la modul practic, termenul de soluționare a unui dosar de cetățenie română nu este unul exact și depinde de caz, iar situația actuală din cadrul ANC nu permite respectarea termenului legal de 5 luni.

Este însă foarte important ca dosarul de redobândire cetățenie română să fie format corect și fără acte lipse, pentru ca soluționarea acestuia să nu fie amânată și mai mult. Pentru a parcurge ușor și fără multe griji etapele de redobândire a cetățeniei române, este bine să apelezi la serviciile unei companii de consultanță juridică, care te va ajuta – de la depunere dosar și până la obținerea actelor de identitate românești.   

JustConsult este o companie juridică ce activează în acest domeniu din 2003. Compania a acumulat în tot acest timp suficientă experiență și cunoștințe pentru a îndruma orice cetățean în procesul de redobândire a cetățeniei române.

Dacă dorești ca JustConsult să-ți vină în ajutor și să te scutească de drumuri în plus, nervi și timp pierdut, atunci accesează pagina justconsult.md și completează formularul din dreapta paginii, iar un specialist al companiei te va contacta.

Dacă ai nevoie de o consultație urgentă din partea specialistului companiei, sună la numărul de telefon 022 10 50 80.