Moody’s a înrăutățit ratingul Moldovei

Agenţia de rating Moody’s Investors Service (Moody’s) a schimbat perspectiva asupra ratingurilor Guvernului Moldovei, la negativ de la stabil, și a afirmat ratingurile pe termen lung ale emitenților în valută străină și națională la B3.

„Decizia de a schimba perspectiva asupra ratingurilor B3 ale Moldovei la negativ reflectă riscurile crescute ale evenimentelor geopolitice din cauza invaziei militare în curs de desfășurare a Ucrainei de către Rusia, având în vedere proximitatea Republicii Moldova de conflictul militar, riscul ca regiunea separatistă transnistreană susținută de Rusia, să fie o sursă de instabilitate și dependența energetică foarte semnificativă a Moldovei de Rusia”, explică experţii de la Moody’s, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.

Moody’s ia în calcul o posibilă extindere a conflictului în Moldova

Deși nu este cazul de bază al lui Moody’s, agenţia susţine că o cristalizare a acestor riscuri politice, inclusiv o posibilă extindere a conflictului în Moldova sau o întrerupere prelungită a aprovizionării cu gaze, ar afecta grav perspectivele economice și fiscale ale Moldovei, ceea ce se așteaptă Moody’s să nu fie compensat în totalitate de creșterea sprijinului financiar din partea Uniunii Europene și a instituțiilor de finanțare internaționale.

Afirmarea ratingului B3 arată rezistența economică limitată a Moldovei cu datoria guvernamentală moderată și sprijinul semnificativ pentru profilul său de credit din furnizarea de asistență financiară internațională considerabilă.

Moody’s susţine că această asistență financiară ajută la atenuarea riscurilor, legate de sectorul bancar, lichiditate și vulnerabilitatea externă a Moldovei.

„Alegerea din iulie 2021 a unui guvern majoritar pro-UE, axat pe reforme anticorupție, plasează Moldova într-o poziție favorabilă pentru a obține sprijin financiar suplimentar din partea Fondului Monetar Internațional (FMI) și a UE, pentru a contribui la atenuarea efectelor negative economice și fiscale generate de conflict militar, inclusiv afluxul mare de refugiați.

Moldova este, de asemenea, mai bine plasată decât unii colegi regionali pentru a rezista efectelor economice ale conflictului militar, în special având în vedere dependența sa relativ limitată de remitențele din Rusia”, constată Moody’s.

Moody’s: Transnistria joacă încă un rol important în securitatea energetică a Moldovei

Potrivit celor de la Moody’s, Transnistria joacă încă un rol important în securitatea energetică a Moldovei, având în vedere că gazoductele din Rusia traversează regiunea și că acolo se află și principala centrală electrică pe gaz a țării.

Moldova este, de asemenea, expusă riscului unei întreruperi susținute în aprovizionarea cu gaze din Rusia în timpul acestei escalade a tensiunilor geopolitice, în special având în vedere recenta alegere a unui guvern pro-UE care poziționează Moldova drept „nealiniată” cu Rusia.

„Deși nu este scenariul de bază al lui Moody, impactul economic și fiscal al unei întreruperi susținute a aprovizionării ar fi semnificativ, având în vedere că Moldova importă aproape tot gazul său din Rusia, care este folosit pentru încălzire, precum și pentru producerea unei părți semnificative a energiei electrice a țării.

Relația tensionată a Moldovei cu Rusia a dat adesea naștere la negocieri divergente cu Gazprom, inclusiv cel mai recent în octombrie 2021, când Rusia a redus temporar livrările de gaze, în timpul negocierilor prelungite privind un eventual nou acord de furnizare pe 5 ani, în timp ce Gazprom continuă să pretindă datorii semnificative neachitate”, se arată în nota agenţiei de rating.

Moody’s mai constată că Moldova și-a consolidat recent securitatea energetică, ceea ce poate ajuta țara să reziste perioadelor de perturbare. În special, este vorba de finalizarea extinderii gazoductului către România, care ajută la diversificarea aprovizionării cu gaze, dar şi de recenta sincronizare a rețelei de energie electrică cu UE, care permite importul direct din Europa.

În plus, sprijinul UE poate contribui la atenuarea impactului financiar al achiziționării de energie mai scumpă din Europa.

„Capacitatea Moldovei de a înlocui pe deplin importurile de gaze rusești cu aceste surse alternative nu este testată, iar capacitatea de conducte din România este puțin probabil să fie suficientă pentru a satisface toate nevoile Moldovei în lunile mai reci.

În plus, o întrerupere mai amplă a aprovizionării cu energie în Europa ar reduce semnificativ capacitatea țărilor UE de a oferi sprijin, chiar dacă România produce marea majoritate a gazului propriu. Moldova este, de asemenea, vulnerabilă la orice daune aduse conductelor cauzate de luptele din Ucraina, deoarece primește cea mai mare parte a gazului în acest fel”, afirmă Moody’s.

Rezistența economică limitată

Potrivit agenţiei, afirmarea ratingurilor B3 ale Moldovei reflectă rezistența sa economică limitată, având în vedere nivelul scăzut de bogăție și o bază economică îngustă, precum și puterea instituțională slabă, dar care se îmbunătățește treptat, având în vedere progresul realizat în cadrul ultimului program al FMI de consolidare a politicii monetare și fiscale, precum și rezistența sectorului bancar.

Acest lucru este echilibrat de o datorie guvernamentală moderată în comparație cu similarii, compusă în mare parte din finanțare concesională în valută străină, care sprijină accesibilitatea ridicată a datoriei Moldovei.

Moody’s susţine că a luat în consideraţie decizia FMI de majorarea a asistenţei financiare, dar şi faptul că o conferință recentă a donatorilor a strâns aproximativ 660 de milioane de euro (aproximativ 5% din PIB-ul 2021) în ajutor pentru Moldova.

Moody’s estimează că deficitul bugetar va crește la 7,4% din PIB în 2022, având în vedere perspectivele economice mai slabe, prețurile mai mari la energie și costurile pentru asigurarea nevoilor de bază și a adăpostului refugiaților.

Agenţia susţine că afluxul de refugiaţi din Ucraina ar putea avea şi efecte pozitive. „Având în vedere demografia nefavorabilă a Moldovei, afluxul de forță de muncă calificată ar putea contribui la atenuarea impactului negativ al ratelor ridicate de emigrare și al îmbătrânirii populației din Moldova, asupra perspectivelor de creștere pe termen mediu ale țării, cu condiția ca acești refugiați să aleagă să rămână în țară și să fie capabili să se integreze în forta de munca”, arată nota.

Guvernanţă slabă şi importanța sectorului agricol

Republica Moldova este, de asemenea, relativ mai bine plasată decât unii colegi regionali pentru a gestiona efectele indirecte economice și fiscale din conflictul militar.

Cu toate acestea, conflictul militar va avea un impact notabil asupra încrederii economice a Moldovei, asupra perspectivelor comerciale și de investiții, iar Moody’s se așteaptă la o creștere reală a PIB-ului de 0,2% în 2022.

Un conflict militar susținut ar duce, probabil, la un impact mai substanțial asupra creșterii economice.

Cât despre expunerea Moldovei la riscul climatic, apoi acestea este exacerbat de importanța sectorului agricol (atât în ceea ce privește contribuția economică, cât și ocuparea forței de muncă), care face țara vulnerabilă la schimbările climatice. Dovezile istorice sugerează că secetele pot crea costuri economice, fiscale și sociale severe.

Moldova se confruntă, de asemenea, cu riscuri de mediu din cauza deficitului de apă și a gestionării slabe a capitalului natural.

Potrivit Moody’s, Moldova are un scor foarte negativ al profilului de guvernanță, reflectând un stat de drept slab și niveluri ridicate de corupție, dar și istoricul de nerespectare a obligațiilor suverane.

Aceste aspecte au ca rezultat o reziliență relativ scăzută, din cauza capacității instituționale scăzute de a răspunde la riscurile de mediu și sociale, doar parțial atenuată de evoluţii fiscale favorabile, mai susţien agenţia de rating.